รองฯ จันทร์เพ็ญ ร่วมรับชมรายการพุธเข้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2566

รองฯ จันทร์เพ็ญ ร่วมรับชมรายการพุธเข้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2566

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 11/2566 เพื่อรับมอบข้อราชการต่างๆ แนวนโยบายการศึกษา ณ ห้องประชุมบัวชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1