ภาพข่าวกิจกรรม

การให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กัมพล เจริญรั …

การให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Read More »

ประธานในการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผอ.รร.

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กัมพล เจริญรั …

ประธานในการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผอ.รร. Read More »

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กัมพล เจริญรักษ์ …

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2566 Read More »

การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กัมพล เจริญรักษ์ …

การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Read More »

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ โครงการส่งเสริม สนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต (ESPORT) ต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษา

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กัมพล เจริญรักษ์ …

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ โครงการส่งเสริม สนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต (ESPORT) ต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษา Read More »

ให้กำลังใจนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และผู้บริหารสถานศึกษา ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กัมพล เจริญรักษ์ …

ให้กำลังใจนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และผู้บริหารสถานศึกษา ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี Read More »

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 12.00 น. ดร.กัมพล เจริญรักษ์ …

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี Read More »

ร่วมประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างผลิตสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาในรูปแบบบอร์ดเกมส์ (ฺBoard Game)

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กัมพล เจริญ …

ร่วมประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างผลิตสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาในรูปแบบบอร์ดเกมส์ (ฺBoard Game) Read More »

การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กัมพล เจริญรักษ์ …

การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา Read More »