การย้ายข้าราชการครูตำแหน่งศึกษานิเทศก์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค. (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

รายละเอียดตามไฟล์แนบ ว 498 ย้าย ศน.