การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม

รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 และนางสาวสายใจ พุ่มถาวร รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม

ณ Hall 1-2 ศูนย์ประชุม NICE สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี