ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง