ย้ายครู แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีตำแหน่งว่าง และปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (การย้ายปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

แจ้งเอกสาร ย้ายครู แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีตำแหน่งว่าง และปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (การย้ายปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ย้ายภายใน 2566

ย้ายภายนอก 2566