ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตั้งอยู่ เลขที่ 99 / 4
ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
หมายเลขโทรศัพท์ : 02 593 4413 , 02 581 4802

หมายเลขโทรสาร : 02 581 3313
E-mail : saraban_ptt1@ptt1.go.th
Website : http://www.ptt1.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/pathumarea1/