ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมาชิกเครือข่ายโครงการเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน ปี 2565

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมาชิกเครือข่ายครูดีของแผ่นดินแล้ววันนี้..ฟรีเพื่อเข้าร่วมโครงการเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน ปี 2565 ต่อไป (สมาชิกเก่าต้องเข้าไปปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยใช้อีเมลเดิม) รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมและการสมัคร