การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายปรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายปรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

  1. สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

     2. สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1