สพป.ปทุมธานี เขต 1 ดำเนินการจัดสอบภาค ค ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2567

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ดำเนินการจัดสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดนาวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ
การสอบในครั้งนี้มี จำนวน 10 วิชาเอก 48 ห้องสอบ ผู้เข้าสอบ จำนวน 852 คน การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม
มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสอบแข่งขัน