ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ประเมินสภาพจริง การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ประเมินสภาพจริง การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนวัดบางนา (เส็งเลิศประชานุกูล) โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง และโรงเรียนคลองลากค้อน พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โอกาสนี้ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน และการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของ สพฐ. และการดำเนินงานโครงการสุขาดี มีความสุข โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของโครงการฯ ซึ่งประกอบไปด้วย สะอาด (Clean), สะดวก (Convniet), สบาย (Comfortable), สุลักษณะ (Hygiene) และสวยงาม (Attractive)