การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บัญชี อ.ก.ค.ศ.ฯ วิชาเอกศิลปศึกษา และวิชาเอกคอมพิวเตอร์)