ประกาศโรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อจ้างเป็นพนักงานทำความสะอาด (งบรายได้สถานศึกษา)