ประกาศโรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว งบรายได้สถานศึกษา