ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดสุทธาวาส และสนามสอบโรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ภาพข่าว N.Rattapom PR PTT1