ประชุมคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1