สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2567

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มอบหมายให้ นางสุรัสวดี จันทรกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางลลิลทิพย์ บรรยงคนันท์ รักษาการ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2567 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมบัวชมพู สพป.ปทุมธานี เขต 1