การประกาศผู้ได้รับการเสนอชื่อตามแบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผุู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง

การประกาศผู้ได้รับการเสนอชื่อตามแบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผุู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง