การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

กรณี สถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ไฟล์แนบ —>1. สพป.ปทุมธานี เขต 1  2. ตำแหน่งว่างรับย้าย (แก้ไข 2)

กรณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น  และสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ
ไฟล์แนบ—> 1. สพท.อื่น ๆ  2. ตำแหน่งว่างรับย้าย (แก้ไข 2)