การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)
ณ ห้องประชุมบัวชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1