จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาด อาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนวัดนาวง ครั้งที่ 2 ลว. 6/2/2567

ประกาศขายทอดตลาด อาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนวัดนาวง …

ประกาศขายทอดตลาด อาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนวัดนาวง ครั้งที่ 2 ลว. 6/2/2567 Read More »

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ลว. 15/1/2567

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 โรงเรียนอนุบาลป …

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ลว. 15/1/2567 Read More »

ประกาศขายทอดตลาด อาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนวัดนาวง ลว. 15/1/2567

ประกาศขายทอดตลาด อาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนวัดนาวง …

ประกาศขายทอดตลาด อาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนวัดนาวง ลว. 15/1/2567 Read More »

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้ว …

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 015 จำนวน 16 ห้องเรียน โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ ครั้งที่ 2

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 015 จำนวน 16 ห้องเรียน โ …

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 015 จำนวน 16 ห้องเรียน โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ ครั้งที่ 2 Read More »

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 8 ห้องเรียน โรงเรียนลำสนุ่น

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 8 ห้องเร …

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 8 ห้องเรียน โรงเรียนลำสนุ่น Read More »